Hỗ Trợ - TL Vô Đối
TLBB HVL

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  #G#b#e3c33cci Nhn
  155
  Võ Đang
  2
  Quo
  151
  Võ Đang
  3
  BV߽ng
  139
  Thiên Long
  4
  TiST
  124
  Võ Đang
  5
  KAM
  102
  Võ Đang
  6
  hiuka
  84
  Võ Đang
  7
  #-09#b#gf00ff0 Ms King #211
  84
  Võ Đang
  8
  link913
  83
  Võ Đang
  9
  #ef12345#Y#bDior
  58
  Tiêu Dao
  10
  LaToan
  38
  Thiên Long
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private