Hỗ Trợ - TL Vô Đối
TLBB HVL

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  NamFuho
  156
  Tiêu Dao
  2
  #b#u#eee11ccChThuXyDng
  155
  Võ Đang
  3
  ThC
  155
  Tiêu Dao
  4
  #cFF0000#bng Phang Em
  154
  Nga My
  5
  SShuyhungSSS
  133
  Tiêu Dao
  6
  anL
  83
  Võ Đang
  7
  F3
  57
  Võ Đang
  8
  LcFuHo
  48
  Võ Đang
  9
  SugarBaby
  47
  Tiêu Dao
  10
  Jet
  37
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private