Hỗ Trợ - TL Vô Đối
TLBB HVL

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  TunCa
  266
  Tiêu Dao
  2
  quanpro
  154
  Nga My
  3
  ohzeze
  128
  Võ Đang
  4
  ChaTao
  101
  Võ Đang
  5
  #b#g0f0ff0Thn #eecc005#YMo
  86
  Võ Đang
  6
  ChMc
  85
  Tinh Túc
  7
  ThnCht
  78
  Võ Đang
  8
  ThnRng
  75
  Tiêu Dao
  9
  ThnCp
  65
  Nga My
  10
  LozHc
  54
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private