Hỗ Trợ - TL Vô Đối
TLBB HVL

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  ߶ngTam
  148
  Võ Đang
  2
  NhitHuyt
  120
  Cái Bang
  3
  SunDay
  117
  Võ Đang
  4
  Meliodas
  57
  Võ Đang
  5
  TL
  49
  Cái Bang
  6
  KECUOP
  49
  Thiên Long
  7
  OngBaCo
  45
  Cái Bang
  8
  Tr
  41
  Võ Đang
  9
  #cFF0000#bVip Game
  37
  Võ Đang
  10
  DQcantimCL
  36
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private