Hỗ Trợ - TL Vô Đối
TLBB HVL

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  NguynPhc
  257
  Võ Đang
  2
  #b#eee11ccDn Chi Xm
  250
  Võ Đang
  3
  ngocdiep
  170
  Nga My
  4
  LaNina
  114
  Nga My
  5
  ElNino
  111
  Nga My
  6
  Jakenu
  96
  Tiêu Dao
  7
  Nh
  52
  Nga My
  8
  BnL
  51
  Võ Đang
  9
  Bull
  51
  Tinh Túc
  10
  Florentino
  50
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

Fanpage
TLBB Private